NVIDIA Inspector – [Windows]

[ad_1]

Một công cụ để đọc tất cả thông tin mà card đồ họa từ trình điều khiển NVIDIA và ép xung.
Trên thực tế, nó chỉ nên là một công cụ cho phép kết xuất chi tiết hơn các card đồ họa NVIDIA vào GPU để cải thiện tiện ích Observer.
Bây giờ nhưng còn rất nhiều điều nữa sẽ đến để tôi sẽ đưa nó cho bạn như một công cụ độc lập.
Tất cả dữ liệu và chức năng của gần 1: 1 đến từ trình điều khiển NVIDIA.
Vì vậy, nếu một cái gì đó không hoạt động, đây cũng là một hạn chế đối với 99% trình điều khiển NVIDIA.
Các chức năng vượt quá khả năng của trình điều khiển NVIDIA, nó sẽ không sử dụng công cụ này. Do đó, nó không phải là đánh giá cảm biến điện áp “thực” trên màn hình thông qua I2C, v.v.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247