Nokia PC Suite – [Windows]

[ad_1]

Wammu

Wammu là một người quản lý điện thoại di động sử dụng Gammu làm phụ trợ. Nó hoạt động với bất kỳ điện thoại nào mà Gammu hỗ trợ, bao gồm nhiều mẫu của Nokia, Siemens và Alcatel. Nó có hỗ trợ đầy đủ (đọc, chỉnh sửa, xóa, sao chép) cho danh bạ, việc c…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Wammu icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247