NetSetMan – [Windows]

[ad_1]

Bạn có mệt mỏi khi thay đổi cấu hình mạng trên máy tính xách tay của bạn mỗi ngày? Luôn luôn cùng một thủ tục? Ở nhà: thay đổi … Trong văn phòng: thay đổi …
Sau đó, NetSetMan là giải pháp của bạn bằng 21 ngôn ngữ. Nó sẽ làm việc cho bạn. NetSetMan là trình quản lý cài đặt mạng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa 6 cấu hình khác nhau, có cấu trúc trực quan bao gồm:
Địa chỉ IP, Mặt nạ mạng con, Cổng mặc định, Máy chủ DNS, Máy chủ WINS, Tên máy tính, Nhóm làm việc, Tên miền DNS, Máy in mặc định, Ổ đĩa mạng, Trạng thái NIC, Máy chủ SMTP, Mục nhập tệp máy chủ, Tập lệnh (BAT, VS, JS, … ).

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247