MyWebSQL – [Windows]

[ad_1]

phpMyAdmin

phpMyAdmin là một công cụ được viết bằng PHP nhằm xử lý việc quản trị MySQL trên Web. Hiện tại nó có thể tạo và xóa cơ sở dữ liệu, tạo / thả / thay đổi bảng, xóa / chỉnh sửa / thêm trường, thực thi bất kỳ câu lệnh SQL nào, quản lý khóa trên các trườ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

PHP

Web

phpMyAdmin icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247