MyPhoneExplorer – [Windows]

[ad_1]

QtADB

Trình quản lý Android của bạn. Đặc trưng: Trình quản lý tệp, Trình quản lý ứng dụng, Trình quản lý Sms, Shell, Ảnh chụp màn hình, Fastboot, Khôi phục, Khởi động lại, Cài đặt, Logcat, Tự động phát hiện điện thoại (thiết bị, fastboot và chế độ khôi ph…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

QtADB icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247