MyHomework – [Windows]

[ad_1]

Connectto – School App

Ứng dụng Connectto (Hệ thống ERP của trường và Phần mềm quản lý trường học) là giải pháp lý tưởng cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Theo dõi sự tham dự của học sinh, nhãn hiệu, yêu cầu nghỉ trực tuyến và các hoạt động khác liên quan đến trường.

Miễn phí

Android Studio

Android SDK

Android

Connectto - School App icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247