My Personal Kanban – [Windows]

[ad_1]

Wekan

Wekan, trước đây là LibreBoard, là một nguồn mở và hợp tác Ứng dụng bảng kanban giống như Trello . Cho dù bạn đang duy trì một danh sách việc cần làm cá nhân, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của bạn với một số bạn bè hoặc làm việc trong một nhóm theo ý tưở…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Cloudron

Sandstorm.io

Self-Hosted

Web

Wekan icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247