My Family Tree – [Windows]

[ad_1]

Reunion

Reunion là một chương trình phần mềm phả hệ cho Macintosh Reunion cho phép bạn ghi lại, lưu trữ và hiển thị thông tin về gia đình của bạn – tổ tiên, con cháu, anh em họ, v.v … Nó ghi lại tên, ngày, địa điểm, sự kiện, nhiều ghi chú, nguồn thông tin…

Thương mại

Mac

Reunion icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247