Money Plus Sunset Deluxe – [Windows]

[ad_1]

Money Plus Sunset Deluxe được thiết kế để thay thế cho các phiên bản Money Plus Essentials, Money Plus Deluxe và Money Plus Premium đã hết hạn. Lưu ý: Các phiên bản Money Plus Sunset chỉ đi kèm với tự trợ giúp trực tuyến.

Có hai phiên bản Money Plus Sunset. Phiên bản Money Plus Sunset Deluxe có nghĩa là để thay thế các phiên bản Money Plus, Premium và Essentials của Money Plus. Phiên bản Money Plus Sunset Home and Business có nghĩa là thay thế Money Plus Home and Business. Xin lưu ý rằng các phiên bản Money Plus Sunset được cấu hình sẵn với: · Không có dịch vụ trực tuyến (không báo giá trực tuyến, không thanh toán hóa đơn, không tải xuống tuyên bố do Money khởi xướng, không đồng bộ hóa dữ liệu với các dịch vụ trực tuyến MSN Money, v.v.) Không có dịch vụ hỗ trợ (dịch vụ hỗ trợ chỉ giới hạn ở chế độ tự trợ giúp trực tuyến, xem trang Money Plus Sunset EULA và các trang Vòng đời hỗ trợ của Microsoft để biết thêm chi tiết) · Không cần kích hoạt sản phẩm

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247