Modest Maps – [Windows]

[ad_1]

GMap.NET

GMap.NET là điều khiển .NET tuyệt vời và mạnh mẽ, miễn phí, đa nền tảng. Cho phép sử dụng định tuyến, mã hóa địa lý, chỉ đường và bản đồ từ Google, Yahoo!, Bing, OpenStreetMap, ArcGIS, Pergo, SigPac, Yandex, Mapy.cz, Maps.lt, iKarte.lv, NearMap, Ovi…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows Mobile

Windows

GMap.NET icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247