Mochi – [Windows]

[ad_1]

Classmint

Classmint, trước đây là Qlazzy, giúp đạt điểm cao trong các kỳ thi và cuộc sống thông qua các kỹ thuật học tập đã được nghiên cứu chứng minh như Cornell Notes, Flashcards, Active Recall và lặp lại kịp thời các ghi chú học tập. Tạo ghi chú nghiên cứu…

Miễn phí

iPad

iPhone

Android

Web

Classmint icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247