Mirai Math – [Windows]

[ad_1]

Xcos

Xcos là một trình soạn thảo đồ họa để thiết kế các mô hình hệ thống động lực lai. Các mô hình có thể được thiết kế, tải, lưu, biên dịch và mô phỏng. Đặc trưng Trình duyệt bảng màu Tất cả các khối tiêu chuẩn Xcos được nhóm theo các loại (xử lý tín hi…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Xcos icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247