Mint Bills – [Windows]

[ad_1]

Launched in 2008, Mint Bills (formerly Check) is an award-winning payments company used by over 11+ million customers to pay bills and track personal finances.

Vào tháng 6 năm 2014, Check đã được mua lại bởi Intuit Inc., nhà sản xuất Mint, Quicken, QuickBooks và TurboTax. Việc mua lại mang lại phương thức thanh toán hóa đơn di động và quản lý tài chính cá nhân độc đáo của Check cho hàng triệu người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ hơn. Ngay sau đó, Check đã gia nhập lực lượng với Mint và đổi tên sản phẩm thành Mint Bills. Cùng nhau, Mint Bills và Mint đang làm việc để khiến hàng triệu người Mỹ được tổ chức và trên hết các hóa đơn và mục tiêu tài chính của họ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247