Mindmapper – [Windows]

[ad_1]

ThinkComposer

Tạo tài liệu trực quan sâu sắc, sơ đồ có thể thích ứng và đa cấp, sơ đồ, sơ đồ khái niệm, bản đồ tư duy và mô hình. Người dùng có thể: – Xác định các loại nút và trình kết nối riêng của chúng, để sử dụng lại danh pháp, ký hiệu, cấu trúc chi tiết. – …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

ThinkComposer icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247