Microsoft Lync – [Windows]

[ad_1]

Cisco WebEx

Webex: Nhà lãnh đạo trong các cuộc họp trực tuyến, chia sẻ máy tính để bàn, hội thảo web, hội nghị video, cuộc họp mạng, hội nghị web. Nhận bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho các cuộc họp trực tuyến WebEx, giải pháp hội nghị web và hội nghị video hàn…

Thương mại

Web

Cisco WebEx icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247