Microsoft Application Virtualization – [Windows]

[ad_1]

ThinStation

Thinstation là một hệ điều hành máy khách nguồn mở cơ bản và nhỏ, nhưng rất mạnh mẽ, hỗ trợ tất cả các giao thức kết nối chính: Citrix ICA, NoMachine NX, 2X ThinClient, dịch vụ đầu cuối Microsoft Windows (RDP, thông qua RDesktop), VMWare Horizon Vie…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

ThinStation icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247