Meshin – [Windows]

[ad_1]

Lịch lưới là ứng dụng lịch thông minh tốt nhất để quản lý thông minh và hiệu quả các cuộc họp và ngày của bạn, nổi bật với Đám mây lưới với tích hợp Evernote.

Lịch lưới giúp cuộc họp của bạn thông minh hơn bằng cách kết nối lịch của bạn với Evernote. Với dịch vụ Meshin Cloud mới của chúng tôi và tài khoản Lịch lưới miễn phí, các liên kết ghi chú của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa trên các thiết bị đã đăng nhập của bạn.

Tạo, xem xét và chia sẻ ghi chú cuộc họp dễ dàng. Lịch Lướiin tự động gắn thẻ ghi chú của bạn với tên của những người bạn gặp cùng với tiêu đề, vì vậy tìm kiếm tương đương với thành công khi tìm kiếm ghi chú của bạn trong tương lai.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247