MASSCAN – [Windows]

[ad_1]

MASSCAN tạo ra kết quả tương tự như Nam ảnh Nmap tinh Nmap , máy quét cổng nổi tiếng nhất. Trong nội bộ, nó hoạt động giống như scanrand, unicornscan và ZMap, sử dụng truyền không đồng bộ. Sự khác biệt chính là nó nhanh hơn các máy quét khác. Ngoài ra, nó linh hoạt hơn, cho phép phạm vi địa chỉ và phạm vi cổng tùy ý.

LƯU Ý: masscan sử dụng ngăn xếp TCP / IP tùy chỉnh. Bất cứ điều gì khác ngoài quét cổng đơn giản sẽ gây ra xung đột với ngăn xếp TCP / IP cục bộ. Điều này có nghĩa là bạn cần sử dụng tùy chọn -S để sử dụng một địa chỉ IP riêng hoặc định cấu hình hệ điều hành của bạn để tường lửa các cổng mà masscan sử dụng.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247