MapTiler – [Windows]

[ad_1]

MapTiler là ứng dụng đồ họa để xuất bản bản đồ trực tuyến. Bản đồ của bạn có thể tạo lớp phủ của các bản đồ tiêu chuẩn như Google Maps, Yahoo Maps, Microsoft VirtualEarth hoặc OpenStreetMap và cũng có thể được Google Earth hiển thị dưới dạng 3D. Điều duy nhất bạn phải làm để xuất bản bản đồ là tải lên thư mục được tạo tự động với các ô xếp vào máy chủ web của bạn.

Các tệp được hỗ trợ để chuyển đổi: TIFF / GeoTIFF, MrSID, ECW, JPEG2000, Erdas HFA, NOAA BSB, JPEG và hơn thế nữa …

MapTiler là giao diện đồ họa cho tiện ích GDAL2Tiles, một phần của GDAL.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247