MAMP – [Windows]

[ad_1]

Devilbox

Devilbox là một cấu hình cao, Docker dựa trên thay thế cho XAMPP . ĐẶC TRƯNG – Redis, Memcached, MongoDB, PostgreSQL – Đa nền tảng (hoạt động trên Mac OS, Windows và Linux) – Không cần thiết, mọi thứ đều được thiết lập sẵn với lưu trữ ảo hàng loạt. …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Docker

Linux

Windows

Mac

Devilbox icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247