Magic Wormhole – [Windows]

[ad_1]

Nhận mọi thứ từ máy tính này sang máy tính khác, một cách an toàn.

Gói này cung cấp một thư viện và một công cụ dòng lệnh có tên wormhole, cho phép lấy các tệp và thư mục có kích thước tùy ý (hoặc các đoạn văn bản ngắn) từ máy tính này sang máy tính khác. Hai điểm cuối được xác định bằng cách sử dụng “mã worm worm” giống hệt nhau: nói chung, máy gửi tạo và hiển thị mã, sau đó phải được nhập vào máy nhận.

Các mã này ngắn và có thể phát âm được bằng con người, sử dụng một danh sách từ ngữ âm khác biệt. Phía nhận cung cấp hoàn thành tab trên các từ mã, vì vậy thường chỉ có một vài ký tự phải được gõ. Mã giun chỉ sử dụng một lần và không cần phải ghi nhớ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247