Lupas Rename 2000 – [Windows]

[ad_1]

Inviska Rename

Inviska Rename là một công cụ đổi tên tập tin mã nguồn mở miễn phí có hỗ trợ Unicode, đổi tên từ các thẻ nhạc (ví dụ: ID3, ID3v2, thẻ FLAC) và đổi tên từ thẻ Exif. Danh sách tính năng đầy đủ: – Đổi tên bằng thông tin thẻ nhạc, chẳng hạn như thẻ mp3 …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Inviska Rename icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247