Lookeen Desktop Search – [Windows]

[ad_1]

dnGREP

dnGrep cho phép bạn tìm kiếm trên các tệp với kết quả dễ đọc. Tìm kiếm thông qua các tệp văn bản, tài liệu Word, PDF và lưu trữ bằng văn bản, biểu thức chính quy, XPath và truy vấn ngữ âm. dnGrep bao gồm tìm kiếm và thay thế, xem trước toàn bộ tệp, …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

dnGREP icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247