LocationWizard – [Windows]

[ad_1]

LocationWizard cho phép bạn làm việc thông minh, không khó.

Công cụ này được thiết kế đặc biệt cho doanh nghiệp của bạn và là giải pháp hoàn hảo nếu bạn đang cố gắng dễ dàng kiểm tra quảng cáo, ứng dụng và nội dung trang web của mình từ các vị trí Geo khác nhau. Bạn có thể ngay lập tức xem và xác thực quảng cáo, ứng dụng và nội dung được nhắm mục tiêu theo địa lý từ hơn 100 địa điểm khác nhau.

Giả sử bạn cần kiểm tra trang web của mình từ 5 quốc gia khác nhau trên thế giới. LocationWizard sẽ cho phép bạn kết nối với các IP được đặt tại các quốc gia đó. Trang web của bạn sẽ được hiển thị khi nó được hiển thị cho những người sống ở các quốc gia đó.

LocationWizard sẽ cho phép bạn:

– xem và xác thực nội dung được nhắm mục tiêu theo địa lý
– đảm bảo rằng các hoạt động tiếp thị trên các kênh khác nhau đang hoạt động đúng
– kiểm tra xem quảng cáo và ứng dụng có được hiển thị chính xác trên các kênh khác nhau ở các vị trí khác nhau không

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247