Listium – [Windows]

[ad_1]

Tạo, chia sẻ và xuất bản tất cả các danh sách của bạn ở một nơi. Duyệt qua danh sách công khai của người khác để biết ý tưởng và sao chép những ý tưởng bạn thích.

Chúng tôi không sẵn sàng thay thế các ứng dụng cần làm hoặc nhắc nhở, mặc dù chúng tôi có chức năng đó.

Cuộc thi chính của chúng tôi là bảng tính. Chúng tôi cung cấp một công cụ đơn giản và giàu cảm xúc hơn cho người dùng để tạo danh sách / bảng họ quan tâm, chẳng hạn như lên kế hoạch cho đám cưới hoặc ngày lễ; mua sắm cho em bé mới sinh; khoe rượu / cuốn sách / bộ sưu tập kỷ lục của họ.

Những điều bạn yêu thích, tất cả được sắp xếp trong danh sách.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247