LinkChecker – [Windows]

[ad_1]

LinkChecker là trình xác nhận trang web được cấp phép GPL miễn phí. LinkChecker kiểm tra các liên kết trong các tài liệu web hoặc các trang web đầy đủ. Kiểm tra các trang web và tài liệu HTML cho các liên kết bị hỏng.

Đặc trưng

kiểm tra đệ quy và đa luồng và thu thập dữ liệu trang web
xuất ra văn bản màu hoặc bình thường, HTML, SQL, CSV, XML hoặc biểu đồ sơ đồ trang web ở các định dạng khác nhau
HTTP / 1.1, HTTPS, FTP, mailto:, news:, nntp:, Telnet và các liên kết tệp cục bộ hỗ trợ
hạn chế kiểm tra liên kết với các bộ lọc biểu thức thông thường cho URL
hỗ trợ proxy
ủy quyền tên người dùng / mật khẩu cho HTTP và FTP và Telnet
tôn vinh giao thức loại trừ robot.txt
Hỗ trợ cookie
Hỗ trợ HTML5
Kiểm tra cú pháp HTML và CSS
Kiểm tra chống vi-rút
Các giao diện khác nhau: dòng lệnh, GUI và giao diện web
… và nhiều tùy chọn kiểm tra khác được ghi lại trong trang hướng dẫn.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247