LibreOffice – Math – [Windows]

[ad_1]

MathType

MathType là trình chỉnh sửa phương trình tương tác mạnh mẽ cho Windows và Macintosh, cho phép bạn tạo ký hiệu toán học để xử lý văn bản, trang web, xuất bản trên máy tính để bàn, thuyết trình, elearning và cho các tài liệu TeX, LaTeX và MathML. Giảm…

Thương mại

Windows

Mac

MathType icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247