LibreOffice – Base – [Windows]

[ad_1]

Base là một giao diện cơ sở dữ liệu máy tính để bàn đầy đủ tính năng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng, cho tất cả các loại sử dụng, như theo dõi các bộ sưu tập các đối tượng, duy trì cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng, duy trì cơ sở dữ liệu lớp học và chương trình giảng dạy, lưu trữ thông tin khảo sát và dữ liệu thử nghiệm, lưu trữ dữ liệu dân số và điều tra dân số, tạo báo cáo tài chính hàng tháng trong các công ty và tổ chức, quản lý kiểm toán, đảm bảo chất lượng và dữ liệu sản xuất.

Phiên bản di động cho Windows có sẵn từ Ý tưởng PortableApps.com.com PortableApps.com :
http://portableapps.com/apps/office/libreoffice_portable

Các trang mạng xã hội khác dành cho LibreOffice & The Document Foundation:
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/the-document-foundation
Google+: https://plus.google.com/+libreoffice
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQAClQkZEm2rkWvU5bvCAXQ

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247