Lazarus Form Recovery – [Windows]

[ad_1]

Các giải pháp phục hồi hình thức web cuối cùng. Lazarus tự động mã hóa và lưu dữ liệu biểu mẫu web khi bạn nhập, để khi gửi biểu mẫu không thành công, trình duyệt của bạn gặp sự cố hoặc có lỗi gì đó, bạn có thể bỏ qua việc nhổ tóc, quay lại trang bạn đang truy cập, nhấp vào Lazarus biểu tượng, và phục hồi tất cả công việc của bạn, giống như phép thuật!

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247