LanXchange – [Windows]

[ad_1]

Dukto R6

Dukto là một công cụ chuyển tập tin dễ dàng được thiết kế để sử dụng LAN. Sử dụng nó trong công việc hàng ngày để chuyển các tập tin từ PC này sang PC khác mà không phải lo lắng về người dùng, quyền, hệ điều hành, giao thức, máy khách, máy chủ, v.v.…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Android Tablet

S60

Android

Windows Mobile

Linux

Windows

Mac

Dukto R6 icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247