LameDropXPd – [Windows]

[ad_1]

Multi frontend

Multi frontend là một GUI Windows (giao diện người dùng chuyên nghiệp) cho các bộ mã hóa / giải mã âm thanh bảng điều khiển sau: BladeEnc, FAAC và FAAD, Fraunhofer Fastenc và MP3Enc, Gogo-no-coda, LAME, MAD, Mpadec, MusePack, NEnc Psytel aacenc và f…

Miễn phí

Windows

Multi frontend icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247