Kyoto Cabinet – [Windows]

[ad_1]

Nội các Kyoto là một thư viện các thói quen để quản lý cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một tệp dữ liệu đơn giản chứa các bản ghi, mỗi tệp là một cặp khóa và giá trị. Mỗi khóa và giá trị là các byte nối tiếp với độ dài thay đổi. Cả dữ liệu nhị phân và chuỗi ký tự có thể được sử dụng làm khóa và giá trị. Mỗi khóa phải là duy nhất trong một cơ sở dữ liệu. Không có khái niệm về bảng dữ liệu cũng như kiểu dữ liệu. Hồ sơ được tổ chức trong bảng băm hoặc cây B +.

Nội các Kyoto chạy rất nhanh. Ví dụ: thời gian trôi qua để lưu trữ một triệu bản ghi là 0,9 giây cho cơ sở dữ liệu băm và 1,1 giây cho cơ sở dữ liệu cây B +. Hơn nữa, kích thước của cơ sở dữ liệu là rất nhỏ. Ví dụ: chi phí cho bản ghi là 16 byte cho cơ sở dữ liệu băm và 4 byte cho cơ sở dữ liệu cây B +. Hơn nữa, khả năng mở rộng của Nội các Kyoto là rất lớn. Kích thước cơ sở dữ liệu có thể lên tới 8EB (9,22e18 byte).

Nội các Kyoto được viết bằng ngôn ngữ C ++ và được cung cấp dưới dạng API của C ++, C, Java, Python, Ruby, Perl và Lua. Nội các Kyoto có sẵn trên các nền tảng có API phù hợp với C ++ 03 với các phần mở rộng thư viện TR1. Nội các Kyoto là một phần mềm miễn phí được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU. Mặt khác, giấy phép thương mại cũng được cung cấp. Nếu bạn sử dụng Nội các Kyoto trong một phần mềm độc quyền, giấy phép thương mại là bắt buộc.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247