Kuadro – [Windows]

[ad_1]

PureRef

PureRef được tạo ra để trở thành một công cụ đơn giản và nhẹ để các nghệ sĩ sắp xếp và xem hình ảnh tham khảo của họ. Hình ảnh có thể được thu nhỏ và cắt dán cũng có thể được thực hiện.

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

PureRef icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247