Koala – [Windows]

[ad_1]

Koala là một gui cho Ít, Sass, La bàn và CoffeeScript. Koala có thể chạy trong windows, mac và linux.

Đặc trưng
Hỗ trợ đa ngôn ngữ: hỗ trợ cho Ít, Sass, CoffeeScript và La bàn.

Biên dịch thời gian thực: nghe các tệp, tự động biên dịch khi tệp thay đổi, rằng mọi thứ đang chạy trong nền mà không có hành động của người dùng.

Hỗ trợ tùy chọn biên dịch: bạn có thể đặt các tùy chọn biên dịch cho mỗi tệp.

Nén: mã nén tự động sau khi hoàn thành quá trình biên dịch.

Thông báo lỗi: nếu gặp lỗi trong quá trình biên dịch, koala sẽ bật lên thông báo lỗi.

Đa nền tảng: koala có thể chạy trong windows, linux và mac.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247