Kitematic – [Windows]

[ad_1]

Tại sao bạn sẽ yêu Kit Kit

Cài đặt nhanh và dễ dàng
Cài đặt một lần nhấp của Kitical giúp Docker chạy trên máy Mac của bạn và cho phép bạn kiểm soát các thùng chứa ứng dụng của mình từ giao diện người dùng đồ họa (GUI).

Tích hợp Docker Hub
Dễ dàng tìm kiếm và kéo các hình ảnh yêu thích của bạn trên Docker Hub từ GUI Kitical để tạo và chạy các thùng chứa ứng dụng của bạn.

Trải nghiệm liền mạch giữa CLI và GUI
Chuyển đổi liền mạch giữa GUI Kitical hoặc Docker CLI để chạy và quản lý các thùng chứa ứng dụng của bạn.

Các tính năng tiên tiến
Tự động ánh xạ các cổng, thay đổi trực quan các biến môi trường, định cấu hình khối lượng, nhật ký hợp lý và truy cập CLI vào các thùng chứa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247