Kiree – [Windows]

[ad_1]

Minutino

Minutino cho phép tạo các cuộc họp mà bạn có thể thêm người tham gia. Bạn có thể tổ chức các cuộc họp theo dự án và nhóm bạn làm việc cùng. Chúng tôi chăm sóc các thông báo quan trọng được gửi cho họ, để không bỏ lỡ các cuộc họp. Ngoài ra, bạn sẽ có…

Thương mại

Chrome OS

Linux

Windows

Mac

Minutino icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247