kdiff3 – [Windows]

[ad_1]

KDiff3 là một công cụ khác biệt và hợp nhất tệp và thư mục

so sánh và hợp nhất hai hoặc ba tệp hoặc thư mục nhập văn bản,
hiển thị các dòng khác nhau theo từng dòng và ký tự theo ký tự (!),
cung cấp một cơ sở hợp nhất tự động,
có một trình soạn thảo để giải quyết thoải mái các xung đột hợp nhất,
cung cấp tính minh bạch của mạng thông qua KIO,
có các tùy chọn để làm nổi bật hoặc ẩn các thay đổi trong khoảng trắng hoặc bình luận,
hỗ trợ Unicode, UTF-8 và mã hóa tệp khác,
in sự khác biệt,
hỗ trợ kiểm soát phiên bản từ khóa và hợp nhất lịch sử.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247