JXplorer – [Windows]

[ad_1]

Ldap Admin

Ldap Admin là công cụ quản trị Win32 miễn phí để quản lý thư mục LDAP. Nó cho phép bạn duyệt, tìm kiếm, sửa đổi, tạo và xóa các đối tượng trên máy chủ LDAP và cũng hỗ trợ một số thao tác phức tạp hơn.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

Ldap Admin icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247