Julia – [Windows]

[ad_1]

Julia là một ngôn ngữ lập trình động hiệu suất cao, hiệu suất cao cho máy tính kỹ thuật, với cú pháp quen thuộc với người dùng của các môi trường máy tính kỹ thuật khác. Nó cung cấp một trình biên dịch tinh vi, thực thi song song phân tán, độ chính xác bằng số và một thư viện hàm toán học mở rộng. Thư viện, phần lớn được viết bằng chính Julia, cũng tích hợp các thư viện C và Fortran trưởng thành, tốt nhất cho đại số tuyến tính, tạo số ngẫu nhiên, xử lý tín hiệu và xử lý chuỗi.

Ngoài ra, cộng đồng nhà phát triển Julia đang đóng góp một số gói bên ngoài thông qua trình quản lý gói tích hợp của Julia với tốc độ nhanh chóng. IJulia, một sự hợp tác giữa cộng đồng IPython và Julia, cung cấp giao diện máy tính xách tay đồ họa dựa trên trình duyệt mạnh mẽ cho Julia.

Dựa theo Libvv libuv

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247