jRuby – [Windows]

[ad_1]

FreeBASIC

FreeBASIC là trình biên dịch BASIC 32 bit hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở, với cú pháp tương tự MS-QuickBASIC, bổ sung các tính năng mới như con trỏ, kiểu dữ liệu không dấu, lắp ráp nội tuyến, hướng đối tượng và nhiều thứ khác.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

FreeBASIC icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247