JFSplit – [Windows]

[ad_1]

GSplit

GSplit là trình phân tách tệp miễn phí, phân tách bất kỳ tệp nào (như lưu trữ tự giải nén, lưu trữ Zip, hình ảnh đĩa, đa phương tiện, âm nhạc, video, sao lưu, hình ảnh, lưu trữ, nhật ký, văn bản lớn, tệp tài liệu …) thành các tệp nhỏ hơn được gọi …

Miễn phí

Windows

GSplit icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247