JDiskReport – [Windows]

[ad_1]

DaisyDisk

Với DaisyDisk, bạn có thể giải phóng không gian đĩa bằng cách nhanh chóng tìm và xóa các tệp lớn, vô dụng. Chương trình quét bất kỳ đĩa được gắn và hiển thị nó trên bản đồ sunburst, trong đó các phân đoạn có nghĩa là các tệp và thư mục, tỷ lệ với kí…

Thương mại

Mac

DaisyDisk icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247