J2K – [Windows]

[ad_1]

Đã có các phím điều khiển rất giàu tính năng cho những người lập bản đồ bàn phím ngoài kia, có thể là JoyToKey hoặc XPadder. Tuy nhiên, cả hai đều không phải là Phần mềm miễn phí và cả hai đều thiếu khả năng dễ dàng chuyển đổi cấu hình từ bên ngoài các ứng dụng, điều này sẽ cần thiết nếu bạn sử dụng giao diện người dùng trò chơi như HyperSpin. Đây là nơi J2K có thế mạnh của nó.

Đặc trưng
– Hỗ trợ tối đa 32 cần điều khiển / bảng trò chơi (Nút, POV và hướng Analog)
– Cho phép thiết lập ánh xạ rất nhanh
– Nói cho J2K biết nên sử dụng cấu hình nào bằng cách khởi chạy “J2K.exe CONFIGNAME”, đặc biệt khởi chạy “J2K.exe rỗng” để tạm dừng J2K ánh xạ mọi thứ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247