IP Messenger – [Windows]

[ad_1]

IBM Sametime

Các sản phẩm nhắn tin tức thời Sametime của IBM tích hợp các giao tiếp xã hội thời gian thực vào môi trường kinh doanh của bạn, cung cấp trải nghiệm người dùng thống nhất thông qua tin nhắn tức thời, các cuộc họp trực tuyến, thoại, video và dữ liệu.…

Thương mại

iPad

Android Tablet

iPhone

Android

Linux

Windows

Mac

IBM Sametime icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247