Installatron – [Windows]

[ad_1]

Installatron là plugin tự động cài đặt và nâng cấp tự động cho các hệ thống bảng điều khiển lưu trữ web, bao gồm cPanel / WHM, cPanel Enkompass, DirectAdmin, InterWorx, Kloxo / LxAdmin, Plesk Linux / Unix và Plesk Windows.

Giao diện người dùng mạnh mẽ, dễ sử dụng của Installatron cho phép cài đặt và nâng cấp tức thì cho bộ sưu tập các ứng dụng tốt nhất trên web đang phát triển.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247