Imgur – [Windows]

[ad_1]

Imgur là một dịch vụ lưu trữ hình ảnh miễn phí và đơn giản với tính năng chỉnh sửa hình ảnh. Đăng ký là tùy chọn. Imgur được phát âm giống như hình ảnh-er; hình ảnh.

Kích thước tệp không hoạt hình tối đa bạn có thể tải lên là 10MB. Tuy nhiên, nếu hình ảnh lớn hơn 1MB thì nó sẽ tự động được nén hoặc thay đổi kích thước thành 1MB, để xem tốt hơn trên mạng. Kích thước tệp hoạt hình tối đa (cả GIF và PNG) là 2MB.

Hình ảnh có thể bị xóa nếu họ không có lượt xem trong 6 tháng.

Các loại tệp được phép: JPEG, GIF, PNG, APNG, TIFF, BMP, PDF, XCF (GIMP). Các định dạng TIFF, BMP, PDF và XCF sẽ được chuyển đổi thành PNG khi tải lên.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247