ImagePlay – [Windows]

[ad_1]

ImagePlay là một công cụ tạo mẫu nhanh để xây dựng và thử nghiệm các thuật toán xử lý hình ảnh.
Nó đi kèm với hơn 70 bộ xử lý hình ảnh riêng lẻ có thể được kết hợp thành các chuỗi quy trình phức tạp.

GIÁO DỤC:
Hãy để học sinh của bạn tìm hiểu về những điều cơ bản của xử lý hình ảnh. Hiển thị các hiệu ứng của các tham số khác nhau bằng cách thao tác chúng trong thời gian thực.

BẢO VỆ RAPID:
Tìm sự kết hợp tốt nhất của các thuật toán và tham số để cải thiện hình ảnh của bạn hoặc nhận ra các đối tượng trước khi tự viết mã phức tạp.

MỞ RỘNG:
Xây dựng các plugin của riêng bạn cho ImagePlay bằng SDK C ++ đi kèm.
Đọc hướng dẫn để tìm hiểu thêm.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247