iFonebox – [Windows]

[ad_1]

iFonebox là một công cụ phục hồi dữ liệu iOS chuyên nghiệp cho người dùng iPhone / iPad / iPod để khôi phục danh bạ bị mất / xóa, tin nhắn, ảnh, ghi chú, v.v. từ bản sao lưu thiết bị hoặc iTunes.
Điều gì làm cho iFonebox khác biệt?
* Chuyển Danh bạ và Ghi chú đã phục hồi trực tiếp trở lại iDevice.
* Xem trước những gì có thể được phục hồi
* Tương thích với iPhone 6 & iPhone 6 Plus và iOS 8
* Dễ như 1-2-3
Các tính năng chính:
* Phục hồi trực tiếp 7 loại dữ liệu từ thiết bị iOS (Danh bạ, Tin nhắn, Lịch sử cuộc gọi, Ghi chú, Lịch, Nhắc nhở, Dấu trang Safari và một số ảnh trong Camera Roll với iOS 5 đến 6.)
* Truy xuất 11 loại dữ liệu từ bản sao lưu iTunes cho thiết bị iOS (Nội dung văn bản: Danh bạ, Tin nhắn, Lịch sử cuộc gọi, Lịch, Ghi chú, Nhắc nhở, Dấu trang Safari; Nội dung đa phương tiện: Camera Roll, Photo Stream, Tin nhắn đính kèm, Ghi nhớ giọng nói.)
* Xem trước và giải nén tập tin trước khi phục hồi
* Truy xuất tập tin mạnh mẽ và có chọn lọc
* Chỉnh sửa và chuyển dữ liệu đã xóa trở lại iDevice

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247