IdeaTorrent – [Windows]

[ad_1]

All Our Ideas

All Our Ideas là một dự án nghiên cứu nhằm phát triển một hình thức thu thập dữ liệu xã hội mới bằng cách kết hợp các tính năng tốt nhất của phương pháp định lượng và định tính. Sử dụng sức mạnh của web, chúng tôi đang tạo ra một công cụ thu thập dữ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Web

All Our Ideas icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247