Icecast – [Windows]

[ad_1]

icecast là phần mềm máy chủ miễn phí để truyền phát đa phương tiện.
Nó truyền âm thanh đến người nghe và tương thích với Shoutcast của Nullsoft.

Icecast, dự án, là một tập hợp các chương trình và thư viện để truyền phát âm thanh qua Internet. Điêu nay bao gôm:

– icecast, một chương trình truyền dữ liệu âm thanh đến người nghe
– libshout, một thư viện để liên lạc với các máy chủ Icecast
– IceS, một chương trình gửi dữ liệu âm thanh đến các máy chủ Icecast

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247